Toimitusehdot

BESTPARK MOBIILI
VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

BestPark Oy (jäljempänä ”BestPark”) ja paikallinen BestPark-isäntä noudattavat matkaparkkialueella olevien parkkipaikkojen (jäljempänä ”Matkaparkki”) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä sopimusehdot sitovat em. osapuolia sekä asiakasta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt ja maksanut varauksen.

Varaaminen ja varausvahvistus
Varaus tehdään BestPark Mobiili verkkopalvelun kautta ja asiakas maksaa koko varaussumman heti. Varauksen voi maksaa joko verkkopankin kautta tai luottokortilla. Onnistuneen oston jälkeen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin lähetetään vahvistus.

Asiakkaan tulee varausta tehdessään ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa BestParkille. Varauksen tekijän on varausta tehdessään oltava täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Asiakkaalle toimitetaan ajo-ohjeet Matkaparkin sijaintialueelle sekä koodi alueelle pääsyyn (jäljempänä ”Parkkikoodi”).

Asiakkaan saapuminen ja lähteminen Matkaparkista
Matkaparkki on asiakkaan käytettävissä saapumispäivänä klo 13 alkaen ja se on luovutettava ilmoitettuna lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

Oleskelu ja palvelut Matkaparkissa
Parkkikoodi Matkaparkin alueelle luovutetaan asiakkaalle tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas pääsee Parkkikoodilla sisään Matkaparkin sijaintialueelle sekä alueella sijaitsevaan huoltorakennukseen.

Matkaparkin vuokraan sisältyy asiakkaan varaaman Matkaparkin käyttöoikeus varatulle ajanjaksolle. Vuokran määrään sisältyy myös kyseisen Matkaparkin palvelutason mukaisen palvelut, jotka on kuvattu BestPark Mobiilissa. BestParkilla on oikeus tehdä muutoksia palvelutasoihin ja niiden mukaisiin palveluihin.

BestParki Mobiilissa olevia lisäpalveluita koskevat täydentävät ehdot on kuvattu jokaisen palvelun kohdalla erikseen.

Asiakkaan tulee huolehtia omalta osaltaan Matkaparkin ja asiakkaalle osoitetun pysäköintiruudun siisteydestä vuokra-ajaltaan.

Asiakas on velvollinen noudattamaan Matkaparkin sijaintialueella hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle annetut Matkaparkin sijaintialueen järjestyssäännöt. Matkaparkin sijaintialueella on voimassa yöaikaan nk. yleinen hiljaisuus klo 23.00 – 7.00 välisenä aikana, jolloin asiakkaiden tulee välttää aiheuttamasta häiriötä. Mikäli asiakas olennaisella tavalla rikkoo Matkaparkin sijaintialueen järjestyssääntöjä, asiakkaan toiminnasta muutoin aiheutuu häiriötä alueen muille asiakkaille tai asiakas rikkoo tämän sopimuksen mukaisia varaus- ja peruutusehtoja, voidaan hänet poistaa Matkaparkin sijaintialueelta.

Varauksen muuttaminen ja peruuttaminen

Peruutukset ja mahdolliset muutokset jo tehtyyn varaukseen tulee asiakaan aina tehdä kirjallisesti BestParkille sähköpostitse. Peruutus varauksesta katsotaan tehdyksi, kun tieto peruutuksesta on tullut BestParkille.

Peruutukset on tehtävä 2 vuorokautta ennen Matkaparkin varausajankohdan alkua. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, palautetaan varausmaksusta 50 %. Sähköpostilaskulla tehtyjä varauksia ei voi peruuttaa.

Mikäli asiakas haluaa muuttaa jo tekemäänsä varausta, on BestParkilla oikeus periä muutoksen tekemisestä aiheutuvina lisäkuluina 10 euroa. Asiakkaan tulee tehdä muutokset varaukseen viimeistään 2 vuorokautta ennen Matkaparkin varausajankohdan alkua. Tätä ajankohtaa myöhemmin tehdyt muutokset varaukseen katsotaan aiemman varauksen peruutukseksi ja uuden varauksen tekemiseksi.

Mikäli asiakas ei ota Matkaparkkia vastaan tai asiakas ottaa sen vastaan ilmoittamansa saapumisajankohdan jälkeen, ei asiakkaalla ole oikeutta saada palautusta jo suorittamastaan maksusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvaukseen siinäkään tapauksessa, mikäli tämä keskeyttää varauksen ja poistuu Matkaparkista ennen ilmoittamaansa lähtöpäivää.

Asiakkaan velvollisuudet ja Matkaparkin luovutus lähtöpäivänä

Asiakkaan tulee luovuttaa Matkaparkki lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Mikäli asiakas ei ole luovuttanut Matkaparkkia sovittuna lähtöpäivänä em. aikaan mennessä, on BestParkilla oikeus saada täysi korvaus (100 %) yhdeltä vuorokaudelta sekä sellaisista muista kustannuksista, jotka ovat tälle aiheutuneet asiakkaasta johtuvan viivästyneen Matkaparkin luovutuksen johdosta.

Asiakas vastaa Matkaparkissa ja Matkaparkin sijaintialueella aiheuttamastaan vahingosta. Asiakkaan tulee ilmoittaa aiheutuneesta vahingosta välittömästi sen tapahduttua paikalliselle BestPark-isännälle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot BestParkille ja paikalliselle BestPark-isännälle.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Matkaparkin pysäköintiruudussa olevat roskat viedään Matkaparkin sijaintialueella olevaan jätepisteeseen ja Matkaparkin pysäköintiruutu jätetään muutoinkin siistiin kuntoon. Mikäli Matkaparkin parkkiruudun siivousta vuokra-ajan päätyttyä ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisena, on BestParkilla oikeus periä asiakkaalta kohtuullisena kuluna siivouksen suorittamisesta 50 euroa.

Asiakkaalla on oikeus käyttää saamaansa Parkkikoodia ainoastaan omaan käyttöönsä ja kulkemiseen Matkaparkin sijaintialueelle sekä sillä sijaitsevaan huoltorakennukseen. Asiakas on velvollinen olemaan luovuttamatta tätä Parkkikoodia kolmansille osapuolille. Mikäli asiakas tästä kiellosta huolimatta luovuttaa Parkkikoodin edelleen kolmannelle osapuolelle, on asiakkaalla velvollisuus korvata siitä aiheutunut vahinko BestParkille täysimääräisenä.

Turvallisuus ja vastuu asiakkaan omaisuudesta
Matkaparkit ovat aidattu ja varustettu valvontakameroin. Kameravalvontaa käytetään ainoastaan omaisuuden suojaamiseen sekä rikosten selvittämiseen. Kuvamateriaalia voi katsoa vain DialOk Oy:n ja BestParkin palvelusta vastaava henkilökunta sekä viranomaiset. BestPark tai BestPark-isäntä eivät ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä koskien asiakkaan matkailuajoneuvoa tai omaisuutta Matkaparkissa.

Palvelun tarjoajan oikeus peruuttaa varaus
BestPark voi peruuttaa varauksen, mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure). Tällöin asiakkaalla on oikeus saada BestParkille maksamansa maksusuoritus kokonaisuudessaan takaisin.

Sen sijaan, mikäli varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaasta johtuvan syyn, kuten häiriökäyttäytymisen tai sopimusrikkomuksen takia, ei asiakkaalla ole oikeutta vaatia suorittamansa maksun palauttamista.

Huomautukset, riitojen ratkaisu ja sovellettava laki
Asiakkaan tulee osoittaa kaikki Matkaparkkiin liittyvät huomautukset ja valitukset viipymättä niiden aiheen ilmaantumisesta BestParkille.

Mikäli asiakas jättää tämän ilmoitusvelvollisuutensa täyttämättä, katsotaan Matkaparkin olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Puutteet Matkaparkissa tulee olla osapuolten yhdessä todennettavissa. Näin ollen BestPark ei vastaa sellaisista puutteista, jotka tälle on ilmoitettu vasta Matkaparkin vuokra-ajan päättymisen jälkeen.

Erimielisyystilanteissa asiakkaalla on mahdollisuus saada ensisijaisesti apua kuluttajaneuvonnasta. Tämän jälkeen asiakas voi myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi, mikäli osapuolet eivät pääse asiassa keskinäiseen yhteisymmärrykseen.

Näihin varaus- ja peruutusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Muut ehdot

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Ennen varauksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua kulloinkin voimassa oleviin varaus- ja peruutusehtoihin sekä Matkaparkin palvelutasoihin sekä hyväksyä ne.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com