Ajankohtaista

BestPark tutki: liki 83 % matkailuauton ja -vaunun käyttäjistä haluaa yöpyä lähellä kaupunkikohdetta

BestPark Oy selvitti verkkokyselyn avulla suomalaisten matkailuautojen ja -vaunujen käyttäjien eli karavaanareiden toiveita matkaparkkien sijainnista ja palveluista. Kyselyyn sai vastata kevään ja kesän 2020 aikana. Vastaajia oli 566 kappaletta. Kyselyn mukaan matkaparkkeja toivotaan eniten kaupunkikohteiden lähelle (82,7 %). Vastaajien mielestä kiinnostavin kaupunkikohde oli Tampere (48,4 %). Kolme tärkeintä matkaparkin valintaan liittyvää kriteeriä vastaajien mukaan olivat peruspalveluiden saatavuus eli vesipiste ja jätehuolto (83,2 %), alueen toimivuus ja siisteys (73,7 %) sekä turvallisuus (70,9 %).

Matkailuautojen ja -vaunujen kysyntä on ollut viime vuosina tasaisessa kasvussa. Niiden suurin käyttäjäryhmä on ollut hieman varttuneempi väki 60:stä ikävuodesta ylöspäin. Pikkuhiljaa myös perheet ja nuoret aikuiset ovat löytäneet matkailuautojen ja -vaunujen salliman vapauden tulla ja mennä omien aikataulujen mukaan. 

Tänä vuonna ulkomaan matkustusrajoitusten myötä suomalaiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita kotimaan matkailusta. Matkailuautojen ja -vaunujen avulla halutaan päästä helposti kaupunki- ja luontokohteisiin, joista löytyy kiinnostavia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia eri-ikäisille. 

Nouseva matkailuautojen ja -vaunujen kysyntä kasvattaa myös pysähdyspaikkojen kysyntää. Näitä tarjoavat matkaparkit. Ne ovat lyhytaikaiseen matkailuautojen ja -vaunujen majoittumiseen tarkoitettuja luvallisia ja turvallisia yöpymispaikkoja. Leirintäalueista matkaparkit eroavat sillä, että ne ovat tarkoitettu 1-2 vuorokauden pysähdykseen ja niiden palvelutarjonta on myös suppeampi.

BestPark halusi selvittää verkkokyselyn avulla, mitä suomalaiset matkailuautojen ja -vaunujen käyttäjät toivovat matkaparkeilta niiden sijainnin ja palveluiden suhteen.

Kaupunkikohteet ohittivat suosiossa luontokohteet

Verkkokyselyyn sai vastata 1.4.-31.7.2020 välisenä aikana. Kyselyyn vastaajia oli kaiken kaikkiaan 566. Heistä  67,0 % omisti matkailuauton ja 24,9 %:lla oli matkailuvaunu. Vastaajista noin 3,7 % suunnitteli oman matkailuauton/-vaunun hankintaa ja noin 4,4 % vuokrasi välillä matkailuauton/-vaunun.

Vastaajia kiinnostivat eniten kaupunkikohteet. Heistä 82,7 % toivoi, että matkaparkit sijaitsisivat niiden lähellä. 51,2 % vastaajista toivoi, että matkaparkkeja olisi kansallispuistojen porttialueilla ja muissa luontokohteissa. 23,7 % toivoi, että kiertäviä matkaparkkeja löytyisi suurten tapahtumien läheisyydestä.

Suuret kaupungit kiinnostivat eniten

Kyselyn vastaajien mielestä viisi kiinnostavinta kaupunkikohdetta olivat Tampere (48,4 %), Turku (43,6 %), Helsinki (40,6 %), Kuopio (39,2 %) ja Jyväskylä (38,3 %).

Matkaparkin valintaan liittyvät tärkeimmät kriteerit olivat peruspalveluiden saatavuus eli vesipiste ja jätehuolto (83,2%), alueen toimivuus ja siisteys (73,7 %) sekä turvallisuus (70,9 %). Lisäksi arvostettiin helppoa ennakkovarausmahdollisuutta (69,3 %) ja hyvää sijaintia ravintoloiden, palveluiden ja ostosmahdollisuuksien lähellä (49,3 %).

“Kyselyn tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että lähimatkailutrendi nousee edelleen niin korona-ajan kuin ilmastosyiden takia. Caravan-matkailu tarjoaa elämyksellisen tavan hakea vaihtelua arkeen ja etsiä mielenkiintoisia uusia kokemuksia kotimaassa. Pyrimme laajenevan BestPark-matkaparkkiverkoston avulla palvelemaan tätä tarvetta läpi vuoden”, toteaa BestPark Oy:n liiketoimintajohtaja Matti Korkiakoski.

Tärkeimmät kriteerit matkaparkin valinnassa

Lisätiedot

Matti Korkiakoski

Liiketoimintajohtaja

+358 40 196 6669

matti.korkiakoski@bestpark.fi

Matkaparkki tarjoaa karavaanareille vakioidun turvallisen, helpon ja viihtyisän tavan yöpyä matkalla asuntoauton tai -vaunun kanssa. BestPark Oy on kehittänyt kaupungeille ja yrittäjille valmiin matkaparkkikonseptin varausjärjestelmineen. Matkaparkki on helppo rakentaa ja myös tarvittaessa siirtää.

Se ei vaadi kaavoitusta ja voidaan näin sijoittaa keskeiselle paikalle kaupunkiin, missä tällaista palvelua ei ole ennestään. Matkaparkkiverkoston avulla lisätään mahdollisuuksia matkailuauton ja -vaunun ympärivuotiseen käyttöön.

Lue lisää matkaparkeista: bestpark.fi