Gå med och öppna din egen BestPark!

Husvagnsparker lockar till sig välkomna nya kunder till närliggande tjänsteleverantörer, vilket gynnar såväl små som lite större städer ekonomiskt. BestPark-värdar tillhandahåller service med ett leende utan att behöva anstränga sig, eftersom allt är så väl genomtänkt.

Vad är en husvagnspark?

 • En husvagnspark är en licensierad och säker, kortvarig övernattningsplats för husbilar och husvagnar.

 • Husvagnsparker konkurrerar inte med campingplatser, eftersom de är avsedda för mellanlandningar på en eller några dagar och har ett mindre serviceutbud än campingplatser.

 • En husvagnspark är lätt att bygga upp. Eftersom ingen stadsplanering krävs kan de placeras centralt i städer som saknar sådana tjänster.

 • Ett nätverk av husvagnsparker ökar möjligheterna till åretruntanvändning av husbilar och husvagnar.

 • Modern touring parks have a range of levels and operational approaches. BestPark offers a standard, safe, easy and comfortable way to stay over in a camper van or caravan.

Modellen

 • Parken måste kunna flyttas med två veckors varsel.

 • En jourtjänst för kunder finns på finska, tyska, svenska och engelska.

 • Instruktioner på alla fyra språk.

 • Kontinuerlig övervakning av prissättning och ytterligare platsbehov.

 • Parken är snabb och enkel att bygga upp och kräver inte stadsplanering. BestPark Oy ansvarar för att bygga upp och marknadsföra parken och sköter själva konceptet.

 • Det lokala företaget som är värd för BestPark sköter själva driften samt strömförsörjning, vattenförsörjning och renhållning. Städning kan också läggas ut på underleverantörer till paketpris.

 • BestPark Oy hjälper till med det praktiska när det gäller att upprätta parken.

Fördelar

 • Ett rikstäckande bokningssystem som marknadsförs internationellt.

 • En konceptbaserad modell som gör att kunden vet vad som kan förväntas.

 • Konceptet bygger på en stor kunskap om behoven hos husbils- och husvagnsanvändare.

 • Lönsam verksamhet, om man endast ser till parkverksamheten, redan vid 30 % beläggning.

 • En studie har visat att varje ”billast” med turister ger turistintäkter på 237 euro per dag. Vid en beläggning på 30 % kan en park med 24 fordon generera cirka 623 000 euro per år och varje fullbokad dag ger 5 688 euro per park.

 • Aktiv bokningsspårning hjälper dig att justera din prissättning och eventuellt utöka antalet parker.

 • Konceptet gör det till och med möjligt för små samhällen att specialisera sig och anpassa sig för att få turistintäkter.

Beprövat intäktsbringande

Camping i Finland 2019 – effekt på intäkter och sysselsättning. Kundundersökningen Best Caravan 2019.

För BestPark-entreprenörer + ++ ++ ++++
Elanslutning på 24 kwinklusive anslutningsarbete på platsen ifråga
Rent vatten och avlopp inklusive koppling på platsen ifråga ej vintertid i servicebyggnaden i servicebyggnaden i servicebyggnaden
Avfallshantering (entreprenör, färdigt preliminärt kontrakt tillgängligt)
Elmanövrerad grind för gångtrafik
Säkerhet: Omgivande staket och kameraövervakning
Grönska, dekorationer och flaggstänger (3 st)
Wi-Fi
Terrass/grillplats (tillval)
Onlineuthyrning av cyklar och elskotrar (tillval)
Servicebyggnad med toalett och dusch för åretruntanvändning
Bastu i servicebyggnaden
Tvättorn i servicebyggnaden
Fri passage till byggnaderna (tillval)

Kontakta oss så berättar vi gärna mer

Timo Tarvainen

Regional Manager,
Western Finland

+358 400 500 121

timo.tarvainen@bestpark.fi

Matti Korkiakoski

Business Director

+358 40 196 6669

matti.korkiakoski@bestpark.fi

BestPark Oy är ett dotterbolag till BestCaravan Oy. Best-Caravan är en mycket erfaren specialist på tjänster för husbils- och husvagnsentusiaster.