Bästa intäkterna från lokal turism

Den lokala turismen är en uppåtgående trend och alltfler människor gör det miljövänliga valet att resa i sitt hemland i stället för att flyga utomlands. Restiderna har förlängts bland det ökande antalet husvagnsresenärer, de spenderar mer pengar och säsongen har förlängts från tidigt på våren till långt in på hösten.

Inhemska turister är på jakt efter nya vyer och nya intressanta erfarenheter. Husbils- och husvagnsentusiasterna tillbringar visserligen mycket tid i sitt mobila boende när de är ute på vägarna, men de vill också njuta av lokala kulturella sevärdheter och tjänster. Enligt uppföljningsstudien ”Suomen leirintämatkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset” (Economic and employment effects of camper tourism in Finland), som genomfördes sommaren 2019, motsvarar varje fordon 237 euros konsumtion i den lokala ekonomin per dag. De pengarna spenderas huvudsakligen på boende, mat, bränsle samt restaurang- och kafébesök. Turistparker som öppnas på strategiska platser främjar ekonomin i mindre städer och stöttar mindre företag när det är tuffa tider.

Vad är en husvagnspark?

 • En husvagnspark är en licensierad och säker, kortvarig övernattningsplats för husbilar och husvagnar.

 • Husvagnsparker konkurrerar inte med campingplatser, eftersom de är avsedda för mellanlandningar på en eller några dagar och har ett mindre serviceutbud än campingplatser.

 • En husvagnspark är lätt att bygga upp. Eftersom ingen stadsplanering krävs kan de placeras centralt i städer som saknar sådana tjänster.

 • Ett nätverk av husvagnsparker ökar möjligheterna till åretruntanvändning av husbilar och husvagnar.

 • Modern touring parks have a range of levels and operational approaches. BestPark offers a standard, safe, easy and comfortable way to stay over in a camper van or caravan.

Modellen

 • Städerna letar upp lämpliga platser och tipsar om lokala entreprenörer som kan agera värdar. Parken hyrs ut till ett lokalt företag.

 • Parken måste kunna flyttas med två veckors varsel.

 • En jourtjänst för kunder finns på finska, tyska, svenska och engelska.

 • Instruktioner på alla fyra språk.

 • Kontinuerlig övervakning av prissättning och ytterligare platsbehov.

 • Parken är snabb och enkel att bygga upp och kräver inte stadsplanering. BestPark Oy ansvarar för att bygga upp och marknadsföra parken och sköter själva konceptet.

 • Det lokala företaget som är värd för BestPark sköter själva driften samt strömförsörjning, vattenförsörjning och renhållning. Städning kan också läggas ut på underleverantörer till paketpris.

 • BestPark Oy hjälper till med det praktiska när det gäller att upprätta parken.

Fördelar

 • Husvagnsparker lockar till sig ett stort antal nya kunder till städerna och de lokala entreprenörerna.

 • Det kan uppstå en hel affärsverksamhet kring turistparkerna, vilket gynnar städerna genom turismintäkter och jobb.

 • Husvagnsparker ger turismintäkter på cirka 35 miljoner euro per år till närområdet. Den beräknade totala effekten på ekonomiska investeringar är omkring 110 miljoner euro fram till 2024.

 • Vid en beläggning på 30 % kan en park med 24 fordon generera cirka 623 000 euro per år och varje fullbokad dag ger 5 688 euro per park.

 • Konceptet gör det till och med möjligt för små samhällen att specialisera sig och anpassa sig för att få turistintäkter.

 • Husvagnsparker bidrar till att motverka klimatförändringarna genom att möjliggöra miljövänligare turism närmare hemmet. BestPark kompenserar också för klimatavtrycket från turistparkerna.

 • Den lättanvända husvagnsparksservicen och det smidiga bokningssystemet lockar internationella husvagns- och husbilsturister till Finland .

 • Parkernas servicekoncept är utformat för att uppfylla husvagnsentusiasternas önskemål. BestPark-värdskap är en lönsam verksamhet med en rimlig risknivå.

 • Den otillåtna campingen minskar när husvagnsparker öppnas.

Beprövat intäktsbringande

Camping i Finland 2019 – effekt på intäkter och sysselsättning. Kundundersökningen Best Caravan 2019.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer

Timo Tarvainen

Regional Manager,
Western Finland

+358 400 500 121

timo.tarvainen@bestpark.fi

Matti Korkiakoski

Business Director

+358 40 196 6669

matti.korkiakoski@bestpark.fi

BestPark Oy är ett dotterbolag till BestCaravan Oy. Best-Caravan är en mycket erfaren specialist på tjänster för husbils- och husvagnsentusiaster.